26 certificates of assistants - consultants of the Nikolaev City Council are declared invalid

Online: {{ reading || 0 }}Read:{{ views || 2742 }}Comments:{{ comments || 0 }}    Rating:(1645)         

Due to the termination of powers of deputies of the Nikolaev city council of the V convocation V. Akhanchonka, S. Bogdanov, L. Podolskogo, A. Polovenk, V. Ryzhika and S. Choubina - certificates of assistants - consultants of these deputies are considered now as the invalid. About it reports a press - service of the Nikolaev Executive Committee of the City Soviet of People's Deputies.

The list of assistants - consultants of the former deputies enter:

- Gorishny Alexander Petrovich;

- Gumenyuk Alexander Sergeyevich;

- Matiyev Dmitry Mikhaylovich;

- Berezhok Alexander Konstantinovich;

- Scherbakova Oksana Valeriyevna;

- Gorobchenko Vladimir Vladimirovich;

- Astremsky Andrey Valentinovich;

- Shimansky Vladimir Ivanovich;

- Gordiyenko Tatyana Vladimirovna;

- Goncharova Lyudmila Mikhaelovna;

- Makarenko Olga Vasilyevna;

- Vashchenkova Lyudmila Nikolaevna;

- Zharkova Anna Vladimirovna;

- Utyuzhnikov Ivan Valeryevich;

- Sokolan Vladimir Nikolaevich;

- Nikolaev Vladimir Nikolaevich;

- Bergman Sergey Aleksandrovich;

- Bondarenko Yury Leonidovich;

- Maksimov Vadim Evgenyevich;

- Lakhtionov Vadim Nikolaevich;

- Lisovsky Dmitry Andreevich;

- Serebryakov Valery Vasilyevich;

- Written Vasily Gavrilovich;

- Cooper Vitaly Anatoliyevich;

- Lisovy Alexander Vladimirovich;

- Titov Anatoly Nikolaevich.

-


Комментариев: {{total}}


englishpolitics