В Николаевской области будут бороться с «политическим радикализмом». Перечень мероприятий

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1990 }}Комментариев:{{ comments || 15 }}    Рейтинг:(1230)   

По поручению Кабинета Министров Украины от 21.06.11 № 30157/1/1-11 глава Николаевской ОГА подписал распоряжение, в котором определены мероприятия, которые должны проводиться с целью «профилактики и недопущения проявлений политического радикализма и противостояние в обществе».

В перечне мероприятий - и «круглые столы», и работа с молодежными общественными организациями, и беседы во время трудоустройства, и даже обработка верующих.

Вот перечень мероприятий:

Затверджено
розпорядженням голови
облдержадміністрації
від 18.07.11 № 218-р

Заходи, спрямовані на профілактику та недопущення проявів політичного радикалізму в Миколаївській області

1. Здійснювати комплекс профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання правопорушенням на ґрунті політичного радикалізму, проводити в установленому порядку попереджувальну роботу з особами, схильними до вчинення вказаних правопорушень, а також роботу по здійсненню збору і аналізу інформації про різні форми проявів даного негативного явища й розроблення спільної стратегії по протидії його поширенню.

Управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області, управління Служби безпеки України в Миколаївській області (за узгодженням), управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).
Постійно.

2. Проводити консультації з главами церков і керівниками релігійних організацій щодо необхідності здійснення роботи з віруючими, спрямованої на виховання толерантного світогляду.

Відділ у справах релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).
Постійно.

3. Проводити попереджувально-профілактичну роботу з членами радикально налаштованих молодіжних організацій і угруповань, діяльність яких спрямована на поширення політичного радикалізму; здійснювати комплекс заходів із протидії спробам активізації зазначених рухів.

Управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області, управління Служби безпеки України в Миколаївській області (за узгодженням), управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації.
Постійно.

4. Здійснювати інформаційно-просвітницьку та попереджувально-профілактичну роботу щодо запобігання проявам політичного радикалізму серед студентської молоді й батьківської громадськості.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області (за узгодженням).
Постійно.

5. Проводити книжкові виставки, зустрічі, виховні бесіди, інші заходи, спрямовані на формування толерантності, поваги до культури, історії, мови, звичаїв і традицій представників різних національностей.

Управління культури облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, відділ у справах національностей облдержадміністрації, громадська колегія з питань захисту суспільної моралі в Миколаївській області.
Постійно.

6. Проводити роз'яснювальну та профілактично-попереджувальну роботу серед громадян України, іноземців та осіб без громадянства під час їх працевлаштування та медичного обслуговування.

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області (за узгодженням).
Постійно.

7. Організовувати «круглі столи», науково-практичні конференції, інші заходи щодо протидії політичному радикалізму із залученням провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців, політиків, посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, представників громадськості.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, відділ у справах національностей облдержадміністрації, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації, громадська колегія з питань захисту суспільної моралі в Миколаївській області.
Постійно.

8. Включити до програм підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, педагогічних і науково-педагогічних працівників системи освіти України питання про профілактику політичного радикалізму та виховання толерантного світогляду.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, управління державної служби Головного управління державної служби України в Миколаївській області (за узгодженням).
Постійно.

9. Розвивати двостороннє співробітництво з міжнародними організаціями, іншими країнами та правоохоронними органами іноземних держав з метою вивчення досвіду, обміну інформацією щодо практики застосування передових управлінських рішень і законодавчих ініціатив у сфері протидії проявам політичного радикалізму.

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, відділ у справах національностей облдержадміністрації, відділ у справах релігій облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, громадська колегія з питань захисту суспільної моралі в Миколаївській області, управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області (за узгодженням).
Постійно.

10. Вдосконалити систему моніторингу діяльності друкованих та електронних засобів масової інформації, телерадіокомпаній усіх форм власності щодо недопущення випадків розміщення інформації, виходу теле- і радіопередач, які містять ознаки розпалювання політичного радикалізму.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, обласна державна телерадіокомпанія (за узгодженням).
Постійно.

11. Посилити контроль за недопущенням розповсюдження літератури, що містить ознаки розпалювання політичного радикалізму.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), управління у справах преси та інформації облдержадміністрації.
Постійно.

12. Заохочувати кращих журналістів, публікації й теле- та радіопередачі яких сприяють вихованню толерантного світогляду.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, обласна державна телерадіокомпанія (за узгодженням).
Постійно.

13. При формуванні замовлення передбачити спеціальні рубрики у телевізійних та радіопередачах, спрямовані на протидію проявам політичного радикалізму та виховання толерантного світогляду.
Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), обласна державна телерадіокомпанія (за узгодженням).
Постійно.

Что же такое «политический радикализм»? Вот что мы нашли в словаре.

«Радикализм Политический (от лат. radicalis - коренной) - практическая и идеологическая ориентация политики, цель которой выступает принципиальное изменение общества и политической структуры средствами решительных, кардинальных действий.

Радикализм противоположен консерватизму, умеренности, традиционализму.

Основаниями радикализма являются: стремление угнетенных слоев населения изменить свое социальнополитическое положение в обществе и различные интеллектуальные концепции, представители которых критически относятся к существующим политикокультурным отношениям и считают, что данная ситуация может быть изменена при помощи политических и организационных действий.

Так, в марксизме подобная ориентация вытекает из объективной необходимости. Люди, особенно вожди, осознают эту необходимость и реализуют ее в своей деятельности. Противоположной позицией можно считать подход Л. Н. Гумилева, который считал, что радикализацию осуществляют пассионарии - люди, практически бессознательно проявляющие активность в том или ином направлении и создающие новую форму общества и политики.

Формы радикализма можно различать по степени активности его представителей, а также в зависимости от глубины планируемых преобразований.

- Умеренные радикалы стремятся к реформированию общества щадящими средствами с минимумом насилия (либералы, социал-демократы).
- Экстремисты настаивают на самых решительных способах достижения целей, вплоть до террора.
- Революционеры пытаются осуществить глубокие преобразования всех общественных институтов на принципиально новой основе (например, общественная собственность на средства производства).

В любом обществе есть политики, настроенные радикально. Они отличаются, в сущности, по соответствию их идеологических и политических позиций реальным условиям, существующим в обществе. Особенно радикализм характерен для социальных образований с обилием противоречий. Чем сложнее противоречия, тем ярче выражена идеология радикализма.

Радикализм активизируется в переломные исторические моменты, когда социальные и политические противоречия осознаются и порождают политическую активность. Радикализм может быть легальным и нелегальным. Крайней формой нелегального радикализма является терроризм.

Нелегальный радикализм находится вне закона, он очень опасен, поскольку тесно связан с насилием и авантюризмом. Исторически оправданный радикализм для уменьшения негативных последствий нуждается в противовесах, желательно, чтобы он был интеллектуально и культурно обоснован».

Выводы делайте сами.

-


Комментариев: {{total}}


русскийполитика