Госгорпромнадзор заборонив експлуатацію 47 - мі технічних одиниць "Югцемента"

Читають: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1404 }}Коментарів:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(842)         

На ВАТ "Югцемент" з метою усунення порушень, які погрожують життю і здоров'ю співробітників, заборонена експлуатація 47 - мі технічних одиниць(машини, верстати, устаткування) шляхом їх опломбування, оштрафовані 18 працівників, у тому числі 11 посадовців.

По повідомленню прес - центру Госгорпромнадзора в Миколаївській області, під час комплексної перевірки, на ВАТ "Югцемент" виявив 198 порушень законів і інших нормативно - правових актів по охороні праці, з яких 26 усунені під час перевірки.Керівникові підприємства, керівникам відповідних служб і структурних підрозділів, видані 17 актів перевірок по усуненню порушень.
За допущені порушення оштрафовані 18 працівників, у тому числі 11 посадовців.

В ході перевірки виявлено, що на підприємстві проводиться певна робота відносно дотримання вимог законодавства України про охорону праці і охорону надр. Створені відповідні служби і призначені посадовці, відповідальні за вирішення конкретних питань охорони праці, в т.ч. служба охорони праці і геолого - маркшейдерська служба. Розроблені і затверджені Правила внутрішнього трудового розпорядку. На кожен рік укладається Колективний договір і розробляються за участю сторін заходу по досягненню встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці. А також проводяться лабораторні дослідження умов праці.
Проте допускаються випадки травмування працівників на виробництві, в 2004 році сталися 2 нещасні випадки; 2005 г - 1 нещасний випадок; у 2006 р. - 1 нещасний випадок, в 2007 р. - 2 нещасні випадки, в поточному році - нещасних випадків не зареєстровано.

Службою з охорони праці підприємства проводиться вступний інструктаж працівників при прийомі на роботу. Розробляються заходи по охороні праці, інструкції, положення і правила, які діють в межах підприємства. Контролюється проходження працівниками медогляду.
Проте, в роботі служби виявлений ряд недоліків : не забезпечений контроль за підготовкою працівників з питань охорони праці. Нормативні акти по охороні праці, розроблені на підприємстві, оформлені з порушеннями. Інженер по охороні праці не використовує повною мірою свої права:не усуває від самостійної роботи працівників, які не пройшли підготовку по охороні праці, не притягає до відповідальності правопорушників. Журнали обліку, видачі і реєстрації інструкцій по охороні праці заведені, але з 24.10.2007 р. не заповнюються. Не забезпечений повною мірою оперативний контроль за станом охорони праці на робочих місцях.

Геолого - маркшейдерська служба забезпечена необхідними приладами і інструментами для здійснення геолого - маркшейдерського контролю. Проте, не має усіх нормативно - правових актів по геолого - маркшейдерській справі, внаслідок чого в роботі є значні недоліки. Немає належного маркшейдерського контролю за системою розробки родовища цементної сировини. Не ведуться постійно інструментальні спостереження за станом бортів і укосів кар'єру і відвалів, відсутні зауваження і пропозиції головного маркшейдера відносно усунення порушень.Маркшейдерська документація своєчасно не коригується.

Довідка:
ВАТ "Югцемент" веде розробку Григорьевского родовища цементної сировини. Розробка родовищ ведеться відкритим способом за затвердженим проектом і щорічними планами розвитку гірських робіт. Право на користування ділянками надр упевняється відповідними дозволяючими документами.
Проектна потужність кар'єру - 2500 тыс.м3 гірської маси в щільному тілі на рік в т.ч. цемсырья 1 200тыс. м3. Розробка кар'єру ведеться з використанням буро - підривних робіт. Підривні роботи на кар'єрі проводить ДП "Черноморвзрывпром"(спеціалізоване підприємство), згідно договору - підряду. Гірська маса з кар'єру доставляється на подрібнювальну установку для подальшої її переробки на шлам. Для цього використовуються бурові верстати СБР - 166, екскаватори ЕКГ -5А, 2 екскаватори, КАТ - 375 один екскаватор ЕШ - 10/70, автосамоскиди "Билаз - 540" і інші.Шлам поступає на цементний завод для його переробки на цемент.

-


Комментариев: {{total}}


українськийпригоди