Мінтранс надає перекручену інформацію - так вважає профспілка Дельта - Лоцман

Читають: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1654 }}Коментарів:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(992)         

На думку профкому Первинної профспілкової організації ГП "Дельта - лоцман" Профспілки працівників морського транспорту України наявна у розпорядженні Міністерства інформація є неповною і поданою односторонньо.

29 серпня на офіційному інтернет - сайті Міністерства транспорту і зв'язку України опублікована заява прес - служби Минтранссвязи відносно оптимізації штату на ГП "Дельта - лоцман", в якому Міністерство схвалює дії нинішнього керівництва підприємства.

Офіційний сайт Первинної профспілкової організації ГП "Дельта - лоцман із цього приводу розмістив наступне повідомлення:

"Профком ніколи не ставив під сумнів права підприємства, передбачені ч.3 ст. 64 Господарські кодекси України, самостійно визначати свою організаційну структуру, встановлювати чисельність працівників і штатний розпис. Проте профком завжди наполягав на тому, щоб здійснення цих прав не порушувало законодавства і Колективного договору підприємства.

Так, пунктом 2.1.8 Колективного договору адміністрація зобов'язалася: "Приймати рішення з питань реорганізації, структурних змін на підприємстві тільки за умови забезпечення прав і інтересів працівників і за узгодженням з профкомом". Таке самообмеження прав підприємства повністю відповідає статті 7 Закону України "Про колективні договори і угоди", згідно якої "колективний договір може передбачати додаткові в порівнянні з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально - побутові пільги".Проводячи зміни в організаційній структурі підприємства, адміністрація не лише не погоджувала їх з профкомом, але і взагалі не ставила його про це в популярність. Профком, грунтуючись на численних заявах від членів профспілки, вважає, що при проведенні структурних змін порушуються права працівників підприємства, зокрема їх конституційне право на працю.

Профком вважає, що викладені в заяві прес - служби Минтранссвязи зведення не відповідають дійсним фактам. Так, в заяві прес - служби Минтранссвязи вказується, що інформація адміністрації про заплановані звільнення представлена в профком "завчасно". Дійсні факти такі: інформація адміністрації зареєстрована підприємством 19 червня 2008 року(витікаючий № 2848) і поступила вона в профком 20 червня 2008г. (що входить № 72).В той же час наказ про введення нового штатного розпису № 419 - з, на який адміністрація посилається, як на основу для звільнень, зареєстрований на підприємстві 19 червня 2008 року. Крім того, термін проведення "заходів по оптимізації структури підприємства" в інформації адміністрації вказувався вересень - жовтень. Таким чином, від дня представлення інформації до дня початку запланованого адміністрацією терміну залишався менше 3 - х місяців, які передбачені законодавством і Колективним договором.

У заяві прес - служби Міністерства також вказано, що інформація відносно запланованих звільнень містить відомості про "про їх причинах, кількості і категорії працівників, яких це може торкатися, і термінах проведення звільнень".Насправді, в інформації адміністрації взагалі були відсутні які - або відомості про кількість і категорію працівників, яких може торкнутися скорочення, а виклад причин проведення скорочення працівників на прибутково працюючому підприємстві був непереконливим. Крім того, в інформації повністю були відсутні відомості про заходи по працевлаштуванню працівників, що підлягають вивільненню. Представлення таких відомостей передбачене пунктом 2.18 Галузевої угоди і пунктом 4.1.2 Колективного договору.

Відносно пропозиції адміністрації почати проведення спільних консультацій слід зазначити, що відповідно до статті 22 Закони України "Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності" працедавець повинен провести консультації на етапі, коли він планує вивільнення працівників, а не тоді, коли рішення про вивільнення вже прийняте.Як було показано вище, інформація про плановані скорочення поступила в профком після того, як рішення про вивільнення працівників підприємства адміністрацією було вже прийнято і втілено у форму наказу.

Предметом консультацій між працедавцем і профспілками відповідно до Закону являються заходи про відвертання вивільнення працівників або зведенню їх кількості до мінімуму. В умовах, коли новий штатний розпис вже затверджений, а відділу по роботі з персоналом дана вказівка "попередити відповідних працівників, посади яких скорочуються, про майбутнє звільнення" обговорення заходів про відвертання вивільнення працівників втрачає всякий сенс. У світлі сказаного стає очевидним, що таке "пропозиція" про початок проведенні консультацій з боку адміністрації по суті є порожньою формальністю.

Проте, в листі профкому на адресу адміністрації від 24.06.2008г.№ 56 було заявлено, що профспілковий комітет готовий почати відповідні консультації по відвертанню звільнень за умови надання інформації, яка за змістом відповідає вимогам чинних нормативних актів, тобто такій, яка чітко визначає предмет консультацій. Крім того, враховуючи, що причини майбутніх звільнень лежать в площині економічного характеру, профком в цілях підготовки для проведення консультацій просив адміністрацію представити:
- фінансовий план підприємства на 2008 рік і звіт про його виконання за 1 квартал і 5 місяців 2008 року;
- звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2007 рік;
- дані про чисельність працівників підприємства за станом на 1 січня 2008 року і на дату представлення профкому інформації про заплановані звільнення;
- відомості про кількість прийнятих і звільнених працівників з 1 січня 2008 року по підрозділах і категоріях працівників;
- організаційно - функціональну структуру підприємства за станом на 01.01.2008г., на теперішній час і таку, що планується ввести на підприємстві в результаті оптимізації.

Вказані пропозиції профкому залишилися без відповіді адміністрації. Ніяких подальших кроків відносно проведення консультацій з боку адміністрації здійснено не було, хоча, згідно із законом, працедавець зобов'язаний провести консультації, а не тільки "запропонувати почати проведення відповідних консультацій".

Усе наведене вище показує, що адміністрація запропонувала розпочати проведення консультацій з профкому відносно майбутніх звільнень формально, а на ділі усунулася від їх проведення, хоча мала для цього досить часу і можливостей.

Виступаючи з вказаною заявою, Минтранссвязи, як сторона Галузевої угоди, не врахувала думка з цього питання іншої сторони Галузевої угоди - Профспілки працівників морського транспорту України(ПРМТУ). Вивчивши питання на місці, юристи ПРМТУ прийшли до думки, що накази по підприємству, що передбачають звільнення працівників, видані порушуючи ст. 22 Закони України "Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності". Листом від 28.07.2008г. № 02-299 голова ПРМТУ Киреев М.И. звернувся до директора ГП "Дельта - лоцман" з пропозицією призупинити дію відповідних наказів з тим, щоб повернути процес "оптимізації" чисельності у встановлені законом рамки. Проте керівництво ГП "Дельта - лоцман" пропозиція ПРМТУ залишила без уваги.

Враховуючи викладені вище факти, профком рахує заяву прес - служби Минтранссвязи передчасним і не сприяючим нормалізації обстановки в колективі ГП "Дельта - лоцман"".

-


Комментариев: {{total}}


українськийгроші