Адміністративно - територіальне облаштування України може змінитися?

Читають: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1362 }}Коментарів:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(817)         

Міністр регіонального розвитку і будівництва Василь Куйбида провів робочу нараду по обговоренню проекту Концепції реформи адміністративно - територіального облаштування України. Участь в обговоренні взяли представники областей України.

Як повідомляє прес - служба Міністерства, проект згаданого документу розробили в Минрегионстрое на виконання Концепції державної регіональної політики і, як сказано в документі, з метою оптимізації адміністративно - територіального облаштування України і створення на цій основі ефективної і відповідальної публічної влади на усіх рівнях.

Концепція визначає принципи організації адміністративно - територіального пристрою в Україні; типологію адміністративно - територіальних одиниць і вимоги до їх створення; базові повноваження органів влади на рівнях адміністративно - територіальних одиниць; принципи і етапи адміністративно - територіальної реформи.

До основних проблем сучасного адміністративно - територіального пристрою(АТУ) розробники проекту Концепції відносять невпорядкованість структури АТУ, неврегульованість статусу ряду існуючих адміністративно - територіальних одиниць(АТЕ), відсутність єдиної системи і порядку віднесення їх до відповідної категорії, інституційну недостатність АТЕ районного рівня, надмірну диференціацію по кількості населення і площі між АТЕ одного рівня, невідповідність статусу багатьох АТЕ їх кадровому, ресурсному і організаційному потенціалу, невідповідність АТУ рекомендаціям до Ате європейський союзу, нераціональний розмежування між окремий Ате.

Тому, як говорилося на нараді, метою реформи АТУ повинна стати побудова раціональної просторової основи організації публічної влади для забезпечення доступності і якості надання соціальних і адміністративних послуг, ефективного використання публічних ресурсів, здатності адекватно реагувати на соціальні і економічні виклики.

У Концепції відзначається, що систему АТУ України складають АР Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. На їх основі створюються АТЕ трьох рівнів : громади, райони, регіони.

Громада визначається як базовий рівень АТУ. Район є субрегіональним рівнем АТУ. Регіональним рівнем АТУ в Україні являється регіон.

Документ регламентує, що при ухваленні рішення відносно створення АТЕ повинні братися до уваги такі вимоги:повна і виняткова компетенція органів публічної влади одного рівня - місцеві органи влади мають бути здатними в кадровому, інфраструктурному, фінансовому плані виконувати повноваження, визначені за відповідним рівнем АТЕ; територія АТЕ є нерозривною, в її межах не може бути інших АТЕ того ж рівня, не може бути анклавів і эксклавов; невисокий рівень ротационности місцевих бюджетів; стійкість до політичних, демографічних, економічних викликів, відсутність внутрішніх чинників власної дезорганізації та ін.

За словами Міністра В.Куйбиды, при проведенні адміністративно - територіальної реформи не змінюватимуться межі областей, не передбачається розривати існуючі сільські ради.

-


Комментариев: {{total}}


українськийполітика