Податківці області піклуються про нас

Читають: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 7710 }}Коментарів:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(4626)         

Своєчасний і об'єктивний розгляд звернень громадян, задоволення їх законних прав і інтересів є пріоритетним напрямом роботи державної податкової адміністрації в Миколаївській області.

З метою забезпечення кваліфікованого, неупередженого, об'єктивного і своєчасного розгляду звернень громадян, а також оперативного рішення порушених ними питань, задоволення законних вимог заявників в Державній податковій адміністрації в Миколаївській області нещодавно був проведений учбовий семінар для начальників і фахівців підрозділів масово - роз'яснювальної роботи і звернень громадян органів ДПА в Миколаївській області.

Одним з головних питань, які розглядалися на семінарі, стали підсумки роботи за 1 півріччя 2008 року і організація роботи із зверненнями громадян в 2 півріччі 2008 року.

Заступник голови Шмурянов В.М. заслуховував звіти окремих фахівців державних податкових інспекцій про недоліки в організації роботи із зверненнями громадян. Також на семінарі обговорювався хід виконання Плану заходів по поліпшенню організації роботи з розгляду звернень громадян і виконання положень Указу Президента України від 7.02.2008 №109/2008 "Про першочергові заходи відносно забезпечення реалізації і гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади і органів місцевого самоврядування".

На семінарі фахівцями розглядалися вимоги Інструкції про порядок розгляду звернень і особистого прийому громадян в органах державної податкової служби, затверджені наказом ДПА України 18.06.08 №395 і зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25.06.08 за №554/15245.

Результати проведеного аналізу показали, що з початку 2008 року спостерігається позитивна тенденція зниження кількості письмових звернень громадян в органи ДПС Миколаївської області. У січні - червні 2008 року в органи ДПС Миколаївської області поступило 180 письмових звернень (в т.ч. 171 заява, 3 скарги і 6 інформаційних запитів). В порівнянні з відповідним періодом минулого року кількість звернень зменшилася на 29%(на 74). У органи ДПС області поступило 6 колективних звернень від 327 громадян.При цьому кількість громадян, що звернулися в ОГНА колективно збільшилося в 4 рази(у січні - червні 2007 - 6 звернень від 77 громадян). Питома вага колективних звернень склала 3,3% від загальної кількості звернень громадян. У січні - червні поточного року в органи ДПА Миколаївської області повторних звернень від громадян не поступало. Безпосередньо у ДПА в Миколаївській області поступило 40,6% звернень від загальної кількості. Питома вага звернень громадян до ДПА збільшилася на 0,8%(за аналогічний звітний період минулого року - 39,8%).

Більшість письмових заяв і інформаційних запитів торкалися питань контрольного - перевірочної роботи - 43,3% від їх загальної кількості(78 звернень). З приводу роз'яснення податкового законодавства поступило 37,2%(67 звернень), в т.ч.з питань сплати податку з доходів фізичних осіб - 22,2 % (40) від загальної кількості заяв, оподаткування доходів підприємницької діяльності(єдиний податок, фіксований податок, загальна система оподаткування) - 8,3%,(15), плати за землю - 6,7%(12).У переважній більшості звернень, які поступили від громадян, - в 44,4%(80), не відмічений їх соціальний стан.

Найбільша кількість звернень - 35%(чи 35 від загальної кількості звернень, в яких відмічена категорія громадян по соціальному стану) поступило від суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, по 20%(по 20) - від пенсіонерів і від службовців відповідно, 22%(22) звернень від ветеранів і інвалідів війни, 3%(3). Питома вага звернень від громадян, які вимагають соціального захисту, склала в звітному періоді 1,1%(2).За результатами розгляду на 138 звернень надано роз'яснення, 7 звернень задоволені, 6 - спрямовано за приналежністю в інші органи (в т.ч. 2 - до правоохоронних), 1 - відмовлено, 7 - визнано анонімними. Знаходяться на виконанні 21 звернення. У січні - червні 2008 року в державні органи податкової служби області поступили від громадян 3 скарги(без урахування апеляцій), в т.ч. 1 - на недоліки в роботі, 2 - на неправомірні дії працівників органів державної податкової служби. Слід зазначити, що в поточному році спостерігається зменшення кількості скарг в порівнянні з відповідним звітним періодом за минулий рік: за січень - червень 2008 року на 40%(з 5 до 3).

Відповідно до затвердженого графіку проводяться особисті прийоми громадян керівництвом облГНА і ДПІ.За січень - червень 2008 року особисто керівниками усіх рівнів прийнятий 683 громадяни, якими надані відповіді на порушені питання, що на 36% менше, ніж за відповідний період 2007 року. Згідно із затвердженими графіками в області організовано проведення виїзних прийомів керівним складом державної податкової служби області, на яких в січні - червні 2008 року прийнятий 241 громадянин. Найчастіше на особистих прийомах громадяни порушували питання відносно порядку нарахування податку з доходів фізичних осіб - 267, порядку оподаткування доходів від підприємницької діяльності - 79, плати за землю - 76, ПДВ - 71, порядку реструктуризації податкового боргу - 31, податку з власників транспортних засобів - 30, відносно контрольний - перевірочної роботи - 22, оподаткування прибутку підприємств - 20, інших питань - 87.

З метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян, для вирішення проблем окремих платників податків в облГНА і кожній ДПІ діє громадська приймальня. Стан організації роботи із зверненнями громадян розглядався на засіданні колегії ДПА в Миколаївській області в травні 2008 року. Інформація відносно організації роботи із зверненнями громадян і підсумки такої роботи розміщується на сайті ДПА в Миколаївській області, там, зокрема, розміщений графік особистого прийому громадян посадовцями ДПА в області, який постійно оновлюється при змінах в керівному складі. Робота відносно організації своєчасного розгляду звернень громадян в органах державної податкової служби і організації особистого прийому громадян посадовцями в області триває.

-


Комментариев: {{total}}


українськийполітика