ВСУ промониторил дотримання судами замельного законодавства

Читають: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1210 }}Коментарів:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(726)         

На сьогодні одними з найбільш проблемних для судів є земельні суперечки.До такого висновку Верховний Суд України прийшов в результаті спільного з Радою суддів України комплексного вивчення стану організації роботи місцевих і апеляційних судів, а також окремих питань відносно здійснення судочинства і надання судам методичної допомоги з метою підвищення рівня оперативності і якості розгляду справ. Про це повідомляє прес - служба ВСУ.

Крім того, як засвідчив аналіз судової статистики, минулого року у справах відносно земельних правовідносин в апеляційному порядку було скасовано і змінено 6,6 % рішень місцевих судів(для порівняння: цей показник у усіх цивільних справах складає лише 2,6 %). Проблема придбаває особливу гостроту з урахуванням того, що земля є основним національним багатством і виконує важливу соціально - економічну функцію, пише "Вчасно.info".

Враховуючи це, в червні цього року робоча група Верховного Суду України у складі голови Військової судової колегії, заступника голови Ради суддів України Волкова О.Ф., суддів Верховного Суду України Лавренюка М.Ю. і Романюка Я.М., співробітників управління вивчення і узагальнення судової практики вивчила стан здійснення судочинства в судах Автономної Республіки Крим. Проаналізувавши судову практику, робоча група звернула увагу на недоліки, які допускають суди під час розгляду земельних суперечок. Зокрема, виявлені випадки надання в користування земельних ділянок в розмірах, які перевищують встановлені законом і ін. Непоодинокими були випадки порушення судами норм матеріального і процесуального права у справах відносно визнання дійсними договорів про ділення земельної ділянки, а також відносно відведення земельних ділянок.

Окремі суди видавали виконавчі документи на рішення третейських судів про визнання права власності на земельні ділянки, прийняті поза межами їх підвідомчості.

Підсумки вивчення стану здійснення судочинства обговорені на розширеному засіданні президії апеляційного суду, ради суддів і колегії територіального управління державної судової адміністрації за участю голів місцевих судів і запропоновані шляхи усунення виявлених недоліків і поліпшення роботи. Суддям була надана практична і методична допомога як з питань правильного застосування закону, так і відносно організації роботи.

У зв'язку з виявленням непоодиноких фактів порушення законодавства, допущених судами при розгляді земельних суперечок, Верховний Суд України визнав доцільним вивчити практику розгляду цієї категорії справ судами Київської області.Зокрема, планується проаналізувати суперечки про право власності на земельні ділянки, відносно купівлі - продажу, оренди і користування землею, про спадкоємство земельних ділянок, їх відведення і тому подібне.

З метою забезпечення правильного і однакового застосування земельного законодавства Верховним Судом України також планується надати судам роз'яснення у відповідній постанові Пленуму.

-


Комментариев: {{total}}


українськийгромада