Все, що ви хотіли знати про відношення українців до федералізму, сепаратизму і влади

Читають: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1433 }}Коментарів:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(859)         

По матеріалах Інституту проблем управління імені Горшеніна підготував Юрій Крымов "Фраза"

88% жителів нашої країни рахують Україну Батьківщиною з великої букви. Навіть у Криму таких - майже дві третини. Ось тільки бачать вони майбутнє своїй Батьківщину по - різному. І відмахуватися від цього не лише безглуздо, але і небезпечно...

У рамках річної програми соціологічних досліджень 2008 р. "ПРОЕКТ КРАЇНИ" Інститут Горшеніна завершило соціологічне опитування"Територіально - адміністративне облаштування України", яке проводилося з 1 по 15 травня 2009 року в 129 населених пунктах України.

Всього, згідно з маршрутною вибіркою, з урахуванням основних соціально - демографічних характеристик населення України, було опитано 2006 респондентів, які репрезентують доросле населення України у віці від 18 років. Квотами у вибірці були: вік, підлога, освіта і тип населеного пункту, в якому мешкає респондент. Загальна чисельність пунктів опитування - 129(63 міста і 66 сів). Помилка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.

За результатами завершеного соціологічного дослідження експерти Інституту зробили наступні висновки:

1.58% населення України віддає перевагу унітарній державі, тоді як федеративне облаштування України хотіли б бачити 22%. Характерно, що найбільша кількість прибічників федеративного пристрою мешкає не лише на Донбасі(де таких 51%), і в Криму(33%), але в Галичині, де за федеративний пристрій висловився 31% опитаних.Свою орієнтацію на федерацію галичани, як і кримчани, з "донецькими" мотивують національними і соціально - економічними особливостями регіонів, а також необхідністю боротися із зловживаннями центральної влади. Підтримку унітарного облаштування України люди висловлюють, в першу чергу тому, що бояться розпаду України, а також у зв'язку з нездатністю місцевої влади виконувати свої функції. Про невміння місцевої влади управляти частіше за інших говорять жителі Криму.

2.Чим менше населений пункт(і, відповідно, відстань між людьми і владою)тим меншою стає залежність його жителів від влади, і тим більше життя людей залежить від їх власних зусиль.

3.Розширення повноважень органів місцевого самоврядування позитивно оцінюється, передусім, респондентами, що мешкають в сільській місцевості.У інших населених пунктах люди бояться негативних наслідків такого розширення. На думку більшості населення, засоби і інші ресурси, які могли б отримати органи місцевого самоврядування після розширення їх повноважень, будуть використані ними неефективно, з використанням корупційних схем.

4.Недовіра до влади є визначальною умовою прихильного відношення населення до мажоритарної системи виборів.Тому є підстави говорити, що визнання населенням мажоритарної системи виборів кращої, ніж інші, свідчить не лише про слабкість політичної культури населення, скільки про неефективність діяльності партій і блоків

5.Респонденти не бачать сьогодні в Україні умов для розвитку науки, техніки, сучасних технологій, а також туризму, курортної сфери, оскільки в цих сферах непомітно рухи, а суспільна свідомість - досить консервативно.Люди традиційно орієнтовані на розвиток промисловості і сільського господарства.

6.Розвиток населених пунктів України здійснюється сьогодні переважно завдяки торгівлі і промисловому виробництву.В цілому, найбільш значимим чинником розвитку вітчизняного міста і села є сфера послуг, яка придбаває стандартні форми і зберігає перспективу подальшого розвитку.

7.Для 88% респондентів Батьківщиною з великої букви є Україна.Батьківщиною вона є і для 59% кримчан(для 32% з них Батьківщиною є Росія).

8.Найпривабливішими регіонами для проживання в Україні являютьсяКиїв, Крим, Закарпаття і Південь(Одеська, Миколаївська і Херсонська області).

9.Для 10-12% населення країни характерні міграційні настрої.Найбільш схильним до міграції є населення Донбасу :16% респондентів живуть у своєму населеному пункті менше року, а 29% - від року до 5 років. Сімейними зв'язками із іншими регіонами більше усіх пов'язані кияни, буковинці, закарпатці і жителі Донбасу. На Донбасі мешкає менше, порівняно з іншими регіонами, корінного населення. А високий рівень життя в Києві не сприяє відтоку киян із столиці.

10.75% опитаних констатують поганий стан доріг, яке обмежує розвиток населених пунктів і зв'язку регіонів України.55% респондентів фіксують поганий стан екології, причому 14% з них вважають його катастрофічним.

11.23% опитаних не бачать у своїй місцевості нічого привабливого для туристів. Але переважаючу більшість респондентів бачать на території свого проживання певні цінності - природні, історичні рукотворні. Це свідчить про перспективи розвитку туризму в Україні.

-


Комментариев: {{total}}


українськийгромада