Деремо виборам в об' єднаних громадах на Миколаївщині - бути!

прочитання: 4837
12.09.2016 10:20

Так, 8 вересня Кабінет Міністрів України схвалив розпорядження «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених ЦВК на 2016 рік» , таким чиномУряд знайшов 10,5 млн. гривень на проведення перших виборів в об' єднаних територіальних громадах(або ОТГ). За інформацією Мінрегіону, сьогодні близько 80 о’єднаних територіальних громад по Україні чекають рішення ЦВК щодо призначення перших виборів. Обласні державні адміністрації готують подання до ЦВК щодо оголошення перших виборів ще у 40 громадах. До цього годині ЦВК відмовляла громадам у призначенні виборів, посилаючись на відсутність коштів.

Додамо регіональну новину, щільно пов'язану з першою:Рябоконевська сільська рада (Арбузинський район) ухвалила минулого тижня остаточне рішення про о’єднання, чим завершила процедуру утворення Благодатненської о’єднаної територіальної громади з адміністративним центром в селі Благодатне.

Це деручи о’єднана громада в Арбузинському районі і11 (одинадцята)з числа о’єднаних територіальних громад, що з’явилися на Миколаївщини впродовж цього року.

Нагадую, відповідно до ст. 8 Закону України "Про добровільне об' єднання територіальних громад" о’єднана територіальна громадавважається утвореноювідповідно до Закону з дня набрання чинності рішеннями всіх радий, що прийняли рішення про добровільне о’єднання територіальних громад... та за умови наявності попередньо наданого обласною державною адміністрацією (ОДА)висновкущодо відповідності проекту такого рішення Конституції та законам України.

Яка ситуація з о’єднанням в цілому по області і які з новоутворених у 2016 році громад встигають провести у цьому році перші вибори?

Для повного розуміння картини об' єднань варто знаті про таке.

Наразі існують два типи о’єднань, перший–за Перспективним планом формування територій Миколаївської області (державницьке бачення спроможності громад, своєрідна «модель» або «дорожня карта» від держави), другий–поза цього плану або т.з. «вільне о’єднання» - насправді, хрестоматійне об' єднання за існуючому Законом, але спроможність цих громад державою не визнана (або поки що не визнавалась). За формою, процедурою утворення, проведенням перших виборів сморід є однаковими. Різниця - у відносинах з державою (у контексті обсягу повноважень та ресурсної бази) після проведення перших виборів, організаційного становлення й нормативного становлення.

Щодо першого типу–громади виходять на прямі міжбюджетні відносини з Державним бюджетом, виконують повноваження, визначені законом та Бюджетним кодексом як для міста обласного значення. Склад доходів бюджетів таких о’єднаних територіальних громад значно збільшується і відрізняється від складу доходів інших місцевих радий, але повноваження й відповідальність теж зростають. Делеговані державою повноваження смороду мають виконувати як власті. Можуть претендувати на кошти субвенції, що відповідно до Бюджетного кодексу України надаються на розвиток інфраструктури об' єднаної громади створеної за Перспективним планом.

Щодо іншого типу - о’єднання вважається адміністративним спроможність не визнана. Держава не делегуватиме таким громадам повноваження, визначені в Законі про місцеве самоврядування як делеговані.Виконавчі органи радий цих громад продовжують виконувати повноваження, визначені в Законі про місцеве самоврядування як власні. Але така громада буде більш успішнішою ніж поокремі, що увійшли до її складу. Більше можливостей за рахунок консолідованого бюджету, зменшення витрат на адміністрування, ширший погляд на вирішення місцевих проблем, збільшення мотивацій щодо співпраці з суміжними громадами. Об' єднання може розраховувати на кошти державного фонду регіонального розвитку для реалізації інвестиційних проектів та програм, кошти міжнародних проектів та програм підтримки децентралізації в Україні шляхом участі у конкурсному відборі. З метою часткової фінансової підтримки таких громад у 2017 році Мінрегіоном опрацьовуються пропозиції щодо внесення змін до відповідного законодавства задля забезпечення таких громад державною субвенцією на розвиток інфраструктури.

Щодо "Вільного об'єднання", то за наявності певних переконливих позитивних результатів прорахунків інфраструктурних, фінансових, кадрових можливостей (здатності виконувати повноваження) обласна державна адміністрація може вийти до обласної заради з клопотанням про внесення змін до Перспективного плану і таким чином визнати таке об' єднання спроможним. Перспективний план не є догмою, може бути змінений. У будь - якому разі, - спроможність громад визначає ДЕРЖАВА!!! Крапку у визнанні спроможності тієї чи іншої громади своїм розпорядженням ставити Уряд.

Отже, якові картину мі маємо на Миколаївщині станом на 11вересня 2016 року.

1. Кількість ОТГ, що утворені в області у 2015 році.

- відповідно до існуючого Перспективного плану:

Куцурубськасільська ОТГ (Очаківський район).

2.Кількість ОТГ, що вже утворені у 2016 році, але не призначені вибори:

- відповідно до існуючого Перспективного плану:

ГалицинівськасільськаОТГ (Вітовський район).

-за принципом «вільного о’єднання» :

Олександрівськаселищна ОТГ (Вознесенський район)

Прибужанівськасільська ОТГ (Вознесенський район)

Мостівськасільська ОТГ (Доманівський район)

Михайлівськасільської ОТГ (Миколаївський район)

Чорноморськасільська ОТГ (Очаківський район)

Радсадівськаселищна ОТГ (Миколаївський, Очаківський район)

Нечаянськасільська ОТГ (Миколаївський район)

Шевченківськасільська ОТГ (Вітовський район)

Ольшанськаселищна ОТГ (Миколаївський район)

Благодатненськасільська ОТГ (Арбузинський район).

Створюючись, зазначені вище громади охопили об' єднавчим процесом 37 громад з 313 сільських, селищних, міських наявних в області, що складає 12 відсотків.

Щодо вищенаведених 11 (одинадцяти) ОТГ Миколаївська обласна державна адміністрація звернулась до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших виборів депутатів сільської, селищної ради та відповідного сільського, селищного голови в установленому законом порядку.

Тож ці громади чекають на рішення ЦВК щодо призначення й проведення перших виборів. Якщо призначення відбувається за 70 днів до дня виборів, то перші вибори, скоріш за все, пройдуть в останню неділю листопада 2016 року.

3.Прогнозована кількість майбутніх ОТГ, що отрималивисновокОДА знаходяться в процесі прийняття остаточних рішень і встигають на призначення й проведення перших виборів у 2016 році.

- відповідно до існуючого Перспективного плану:

Баштанськаміська ОТГ - (Баштанський район).

-за принципом «вільного о’єднання» :

Веселинівськаселищна ОТГ (Веселинівський р - н)

Воскресенськаселищна ОТГ (Вітовський район).

4. Прогнозована кількість майбутніх ОТГ, що наразі знаходяться на стадії отриманнявисновкуОДА і ще встигають на призначення й проведення перших виборів у 2016 році.

- маюча свій статус в Перспективному плані:

Куцурубська сільська ОТГ(Очаківський район) - маючи повноваження міста обласного значення продовжує процес об' єднання з суміжними громадами.

- за принципом «вільного о’єднання» :

Бузькасільська ОТГ (Вознесенський район)

Веснянськасільська ОТГ (Миколаївський район)

Коблевськасільська ОТГ (Березанський р - н)

Кам"яномостівськасільська ОТГ (Первомайській район).

Таким чином, цілком ймовірно, що на Миколаївщині в цьому році будуть призначені і проведені перші вибори в 19 (дев'ятнадцяти) громадах створених на новій територіальній основі.З 19 - ти 3 (три) громади утворені відповідно до Перспективного плану, що вкрай важливо і говорити про ті, що Перспективний план формування громад Миколаївської області є життєздатним. Загалом об' єднання охоплює 69 громад з 313 сільських, селищних, міських громад наявних в області, це - 22%, майже чверть. Найбільш активно реформування проходити у Вітовському, Миколаївському, Очаківському, Вознесенському, Веселинівському та Баштанському районах.

Така динаміка об' єднань говорити про ті, що реформа місцевого самоврядування добрі прорахована, має міцну наукову та методологічну основу, сприймається людьми, а відтак незворотна і приречена на успіх.

Вітаю всіх, хто наважився на доленосний і відповідальний крок!

На цьому шляху бажаю світлої та щасливої долі!

Гань все омріяне збувається!