Очільнику РДА варто знать Методику формування спроможних територіальних громад

прочитання: 3278
27.09.2016 15:37

У цілому Н.Ю.Баланюк логічніше було б звинувачувати не Офіс реформ, а усю робочу групу з підтримки та впровадження заходів із добровільного об' єднання територіальних громад у Миколаївській області при Миколаївській ОДА. Позаяк рішення приймається групою осіб, Офіс реформ під година голосування має тільки один голос з 22 - ох.

Для загальної обізнаності з питань децентралізації надсилаємо голові Вознесенської РДА Н.Ю.Баланюк (а також всім охочим) на вивчення й чимдалі використання у роботі Методику формування спроможних територіальних громад.

А також нагадуємо, що відповідно до ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особини зобів' язані діяти лише, на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відносини, що виникають у процесі добровільного об' єднання територіальних громад сіл, сіл, міст регулюються Законом України «Про добровільне об' єднання територіальних громад» (далі - Закон).

Методика формування спроможних територіальних громад, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 214 (далі - Методика), визначає механізм та умовиформування спроможних територіальних громада також порядок розроблення і схвалення перспективного плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області (далі - Перспективний план).

Згідно з п.6 Методик допотенційно спроможних територіальних громад(таких, що виокремлюються в Перспективному плані) можуть бути віднесені територіальні громади, які об' єдналися навколо:

1) міст обласного значеннята населених пунктів, що маютьстатус районних центрів, та зон їх доступності.

Коментар: У Вознесенському районі таким містом обласного значення і одночасно районним центром є місто Вознесенськ. Воно давно є історичним, географічним, соціально - економічним, культурним флагман в регіоні. У місті знаходять роботові більш ніж половина працездатних мешканців навколишніх сіл. Отже місто Вознесенськ є потенційним адміністративним центром навколо якого має формуватись спроможна територіальна громада з суміжних громад.Зона доступності такого потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади визначаються з урахуванням доступності послуг у відповідних сферах, зокрема годині прибуття для надання швидкої медичної допомоги у невідкладних випадках та пожежної допомоги, що не має перевищувати 30 хвилин. Як правило така зона визначаються на відстані від адмінцентру майбутньої громади не більш як 20 кілометрів.

2) населених пунктів(сіл, сіл, міст)які раніше мали статус районних центрів та розташовані на відстані більш як 20 кілометрів дорогами з твердимо покриттям від міст обласного значення та населених пунктів, які мають статус районних центрів, та зон їх доступності.

У разі розташування в зоні доступності потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади, визначеного відповідно до підпунктів 1 і 2 цього пункту, населеного пункту (села, села, міста), який має відповідні кадрові ресурси, фінансове забезпечення та розвинуту інфраструктуру (зокрема, на території якого є загальноосвітній навчальний застава I - III ступеня, проживає не менш як 250 дітей шкільного і 100 дітей дошкільного віку), такий населений пункт може бути визначений потенційним адміністративним центром спроможної територіальної громади;

Коментар:У зоні найближчій доступності від міста Вознесенськ не існує жодного населеного пункту (села, села, міста), який би мав статус колишнього районного центру або відповідні кадрові ресурси, фінансове забезпечення та розвинуту інфраструктуру (зокрема, на території якого є загальноосвітній навчальний застава I - III ступеня, проживає не менш як 250 дітей шкільного і 100 дітей дошкільного віку), для того, щоб міг би бути визначений потенційним адміністративним центром спроможної територіальної громади.

Виключенням можна вважати село Олександрівське як найпотужніше в зоціально - економічному та інфраструктурному планах, яку замкне на собі північ району і сіло Прибужани в географічному плані яку замкне на собі західну "прибужську" частину району.Частково можна розраховувати і на село Дорошівка, як потенційний центр майбутньої спроможної громади, що міг би "склеїти" південь району. Центральна частина Вознесенського району - беззаперечно за містом Вознесенськ як центром громади (див. п.п. 1).

3) населених пунктів(сіл, сіл, міст)територія яких не охоплюється зонами доступності потенційних адміністративних центрів, визначених відповідно до вищезазначених підпунктів 1 і 2, які розташовані на відстані не менш як 20 кілометрів дорогами з твердимо покриттям від таких потенційних адміністративних центрів та частково забезпечені інфраструктурою.

Повний текст ухвали КМУ від 08 квітня 2015 р. № 214 наводитися нижче.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 квітня 2015 р. № 214
Київ

Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 695 від 02.09.2015
№ 601 від 08.09.2016 }

Відповідно до статті 11 Закону України“Про добровільне о’єднання територіальних громад”Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Методику формування спроможних територіальних громад, що додається.

2.Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям у місячний рядків розробити проекти перспективних планів формування територій громад згідно з Методикою, затвердженою цією постановою, та податі їх на розгляд Верховної Заради Автономної Республіки Крим, обласних радий.

3. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства надавати троянд’яснення щодо застосування Методики, затвердженої цією постановою.

Премо' єр - міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд.39


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 2015 р. № 214

МЕТОДИКА
формування спроможних територіальних громад

1. Ця Методика визначає механізм та умови формування спроможних територіальних громад, а також порядок розроблення і схвалення перспективного плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області (далі - перспективний план).

2. У цій Методиці терміни вживаються у такому значенні:

спроможна територіальна громада - територіальні громади сіл (сіл, міст), які в результаті добровільного о’єднання здатні самостійно або через відповідні органи місцевого самоврядування забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоровий’я, соціального захисту, житлово - комунального господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури відповідної адміністративно - територіальної одиниці;

потенційний адміністративний центр спроможної територіальної громади - населений пункт (село, село, місто), який, як правило, розташований найближче до географічного центру території спроможної територіальної громади та має найбільш розвинуту інфраструктуру;

зона доступності потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади - територія навколо потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади, що визначається з урахуванням доступності послуг у відповідних сферах на території такої громади.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про добровільне о’єднання територіальних громад”.

3. Формування спроможних територіальних громад здійснюється з урахуванням :

здатності органів місцевого самоврядування вирішувати суспільні питання, які належать до їх компетенції, для задоволення потреб населення відповідних адміністративно - територіальних одиниць;

історичних, географічних, соціально - економічних, культурних особливостей розвитку відповідних адміністративно - територіальних одиниць;

розвитку інфраструктури відповідних адміністративно - територіальних одиниць;

фінансового забезпечення відповідних адміністративно - територіальних одиниць;

трудової міграції населення;

доступності послуг у відповідних сферах.

4. Формування спроможних територіальних громад здійснюється шляхом:

розроблення Радою міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрацією проекту перспективного плану;

схвалення проекту перспективного плану Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою;

затвердження Кабінетом Міністрів України перспективних планів;

добровільного о’єднання територіальних громад;

формування органів місцевого самоврядування спроможних територіальних громад.

5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрація розробляє відповідно до цієї Методики із залученням у разі споживи представників органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та громадськості відповідних адміністративно - територіальних одиниць:

проект перспективного плану;

паспорти спроможних територіальних громад за формою згідно з додатком.

{Пункт 5 в редакції Ухвали КМ № 695 від 02.09.2015}

6. Формування спроможних територіальних громад здійснюється у такій послідовності:

1) визначення потенційними адміністративними центрами міст обласного значення та населених пунктів, що мають статус районних центрів, та зон їх доступності.

Зони доступності таких потенційних адміністративних центрів визначаються на відстані не більш як 20 кілометрів дорогами з твердимо покриттям. Відстань може бути збільшена до 25 кілометрів у разі, коли чисельність населення спроможної територіальної громади в зоні віддаленості від потенційного адміністративного центру більш як 20 кілометрів становить не більш як 10 відсотків загальної чисельності населення такої громади. Така відстань може бути зменшена у разі відсутності доріг з твердимо покриттям чи особливостей рельєфу, що унеможливлює сполучення (ріки без мостів, гори).

Зони доступності потенційних адміністративних центрів спроможних територіальних громад визначаються з урахуванням доступності послуг у відповідних сферах, зокрема годині прибуття для надання швидкої медичної допомоги у невідкладних випадках та пожежної допомоги, що не має перевищувати 30 хвилин;

2) визначення потенційними адміністративними центрами населених пунктів (сіл, сіл, міст), які раніше мали статус районних центрів та розташовані на відстані більш як 20 кілометрів дорогами з твердимо покриттям від міст обласного значення та населених пунктів, які мають статус районних центрів, та зон їх доступності.

Зони доступності таких потенційних адміністративних центрів визначаються відповідно до підпункту 1 цього пункту.

У разі розташування в зоні доступності потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади, визначеного відповідно до підпунктів 1 і 2 цього пункту, населеного пункту (села, села, міста), який має відповідні кадрові ресурси, фінансове забезпечення та розвинуту інфраструктуру (зокрема, на території якого є загальноосвітній навчальний застава I - III ступеня, проживає не менш як 250 дітей шкільного і 100 дітей дошкільного віку), такий населений пункт може бути визначений потенційним адміністративним центром спроможної територіальної громади;

3) визначення потенційними адміністративними центрами інших населених пунктів (сіл, сіл, міст), територія яких не охоплюється зонами доступності потенційних адміністративних центрів, визначених відповідно до підпунктів 1 і 2 цього пункту, які розташовані на відстані не менш як 20 кілометрів дорогами з твердимо покриттям від таких потенційних адміністративних центрів та частково забезпечені інфраструктурою.

У разі наявності на території, яка не охоплюється зонами доступності потенційних адміністративних центрів, визначених відповідно до підпунктів 1 і 2 цього пункту, більш як одного населеного пункту, який може бути визначений потенційним адміністративним центром, перевага надається тому, що має найбільш розвинуту інфраструктуру.

7. Межі території спроможної територіальної громади визначаються по зовнішніх межах юрисдикції радий територіальних громад, що входять до її складу.

8.Межі територій спроможних територіальних громад визначаються з дотриманням таких вимог :

територія спроможної територіальної громади має включати території територіальних громад, що входять до її складу, та бути нерозривною;

спроможні територіальні громади розташовуються у межах території Автономної Республіки Крим, однієї області та у разі можливості одного району.

9. Територіальна громада, яка розташована на однаковій відстані від потенційних адміністративних центрів спроможних територіальних громад, може бути включена до складу тієї спроможної територіальної громади, потенційний адміністративний центр якої має найбільш розвинуту соціальну і транспортну інфраструктуру та розташований у межах одного району.

10.З метою забезпечення відкритості та прозорості роботи з розроблення проекту перспективного плану може утворюватися робоча група, до складу якої входять передставників Заради міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та громадськості.

11. З метою врахування інтересів територіальних громад під година розроблення проекту перспективного плану уповноважені Радою міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрацією посадові особини проводять консультації з уповноваженими передставниками органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, а також суб’єктами господарювання та їх громадськими о’єднаннями.

За результатами консультацій оформляється протокол.

Консультації проводяться під година:

визначення переліку територіальних громад, що можуть увійти до складу спроможної територіальної громади;

визначення переліку територіальних громад, території яких не охоплюються зонами доступності потенційних адміністративних центрів;

визначення між територій спроможних територіальних громад.

Консультації проводяться насамперед з передставниками територіальних громад, території яких охоплюються зонами доступності кількох потенційних адміністративних центрів.

12. Якщо в процесі розроблення проекту перспективного плану після проведення консультацій виникла необхідність внесення до нього змін, проводяться додаткові консультації.

13. Проект перспективного плану розробляється в електронному та паперовому вигляді та включає :

графічну частину, яка відображає межі спроможних територіальних громад, їх потенційні адміністративні центри та всі населені пункти, що увійшли до їх складу;

{Абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 695 від 02.09.2015}

перелік спроможних територіальних громад із зазначенням найменувань територіальних громад, що входять до їх складу.

{Абзац третій пункту 13 в редакції Ухвали КМ № 695 від 02.09.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 601 від 08.09.2016}

14. Проект перспективного плану схвалюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною обласною радою та вноситися в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України разом з паспортами спроможних територіальних громад для його затвердження.

У разі схвалення Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною обласною радою змін до перспективного плану, проект акту Кабінету Міністрів України про внесення таких змін до перспективного плану вноситися на розгляд Кабінету Міністрів України Радою міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрацією в установленому порядку.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 601 від 08.09.2016}

{Пункт 14 в редакції Ухвали КМ № 695 від 02.09.2015}