Спасти землю заради життя на Землі

прочитання: 893
10.01.2020 17:56

Голові МОДА

Стадніку Олександру Васильовичу

obrgrazd@mk.gov.ua

Голові Миколаївської облради

Москаленко Вікторії Вікторівні,

oblrada@mksat.net

Голови ВЕА “Зелений світ»

Колєснікова Сергія Терентійовича,

м.Вознесенськ, вул.Омеляновича-Павленка,106, 56507, kolesnikov.s.t@gmail.com

Відкритий лист

щодо необхідності прийняття невідкладних дій для збереженню головного багатства України – землі.

Стаття 14 Конституції України визнає, що земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Зараз в Україні склалася ситуація, яка сприяє знищенню цього основного національного багатства. І Миколаївська область тут є лідером. Тому наша земля зараз вимагає особливої охорони держави та органів місцевого самоврядування.

Ніщо так не спустошує планету, як вирощування їжі.

Нинi в Українi близько 28 мiльйонiв гектарiв чорноземiв, що, за рiзними оцiнками фахiвцiв, становить 8 -- 15% свiтових запасiв. Йдеться про грунт iз вмiстом гумусу не менш нiж 3,1%. Та ще не так давно цiєї органiчної речовини було в українських чорноземах удвiчi бiльше!

Саме чорноземи вiдрiзняються вiд iнших грунтiв високим рiвнем потенцiйної родючостi: великими запасами гумусу та поживних речовин, найсприятливiшою для рослин структурою та водним режимом. Цi грунти на територiї України утворювалися, за рiзними оцiнками, вiд 5 до 10 тисяч рокiв в умовах надзвичайно сприятливого клiмату, який складався тiльки на окремих територiях свiту.

Нашi чорноземи сьогоднi -- зразок виродження. Еталонних грунтiв в Українi -- не бiльше 1%. За даними Нацiональної академiї аграрних наук України, за 100 рокiв (1881 — 1991 рр.) вмiст гумусу в наших грунтах зменшився майже на третину -- з 4,2% до 3,2%. А в доповiдi НААН iдеться про те, що за останнi 25 рокiв середньозважений вмiст гумусу зменшився ще i становить 3,14%. Тобто процес триває.

Бездумне сільське господарювання знищило вже не одну цивілізацію в історії людства.

Якщо дивитись на цю проблему з точки зору охорони природи, а інакше кажучи — життя на Землі, то рілля є найбільшою сучасною причиною зникнення біорізноманіття. Всі 5 основних причин втрати біорізноманіття походять від орного землеробства

Якщо поглянути на карту світу, то в місцях зародження великих рільницьких цивілізацій ми не побачимо жодного розквіту в наш час. Колишній Родючий Півмісяць (Єгипет, Межиріччя) на Близькому Сході — тепер зайнятий пустелями та напівпустелями, а мешканці живуть в бідності та в постійних війнах. Всі ці пустелі утворились після того, як рільництво й ерозія повністю знищили ґрунт. Найбільша рільницька цивілізація Північної Америки — Анасазі — також повністю перетворила свою домівку на пустелю, що призвело до загибелі самої цивілізації.

Всі вони проходили один той же самий шлях — замість раціонального обмеженого використання природних ресурсів, вони розорювали всю доступну землю та надмірно її експлуатували.

Це все зумовило виснаження ґрунту, зникнення в ньому поживних речовин, пришвидшення водної та вітрової ерозії — і, як наслідок, голод, війни, бідність та колапс.

Україна має і власний приклад появи пустель внаслідок нераціонального сільського господарства — Олешківські піски. Інколи їх вважають найбільшою пустелею Європи. А утворилась ця пустеля на місці піщаних степів, знищених тут на початку 20 століття інтенсивним скотарством. Після того, як випас був зупинений, минуло вже понад 100 років. Але рослинність тут досі не відновилась.

54% українських земель розорено. Через це ми — одні з лідерів у Європі як за рівнем розораності, так і, відповідно, за показником деградації ґрунтів.

Зараз набуло загрозливих масштабів самовільне розорювання залишків природних територій. І лідером тут є Миколаївська область.

«Лидирует Николаевская область, а в ней случаи незаконной распашки степи сконцентрированы в пределах Вознесенского и Березнеговатского районов (в первом 700 га, или 0,4% от площади района, во втором – 1600 га, или 1% от площади района). К сожалению, в области не единичны и случаи распашки земель природоохранного назначения в пределах участков природно-заповедного фонда и территорий, которые только предложены для заповедания. Так оказались распаханы 30 га в Чигринской балке на участке, который предлагалось присоединить к територии РЛП «Тилигульский». Пашней стала большая часть пода возле с. Подовка, незадолго до того включенного по предложению Украины в Изумрудную сеть Европы. Такая тенденция не случайна: именно в Николаевской области сохранилось больше всего пахотнопригодных степных участков» (2).

Масово вирубуються лісополоси, без яких вітрова ерозія землі дуже швидко перетворить її на пустелю.

Проблема збереження землі є надважливою та багатогранною. Вона потребує невідкладного вирішення.

Поки ще наша земля не перетворилася у пустелю.

У зв`язку з викладеним

заради сталого розвитку Миколаївської області

просимо вас, шановні Олександре Васильовичу та Вікторія Вікторівна,

об`єднати усі наявні можливості органів державного управління та місцевого самоврядування для створення програми та дієвого механізму захисту ще не розораної землі, запобіганню подальшому розорюванню землі та початку процесу вилучення з обробки деградованої землі Миколаївської області.

З повагою та надією на мудре рішення керівників області - Сергій Колєсніков, Голова ВЕА "Зелений світ".

08.01.2020 року

Джерела:

1. Земля і пустеля. Україна може втратити свої ґрунти, якщо не зупинити варварське розорювання природних ділянок

http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/96018/Zemla_i_pustela_Ukrajina_mozhe_vtratyty_svoji?fbclid=IwAR1OYDHLS4IyLnIyrUqqyreJ-YTgLKJ-5DkiV1PU2eUfmo6M9COUpTnRgLM

2. Степной бюллетень. Степи под угрозой. http://savesteppe.org/ru/archives/13696

3. Через десяток років залишимося без чорноземів, - експерти https://expres.online/archive/main/2017/08/10/256666-eksperty-byut-spoloh-vtrachayemo-chornozemy