Громадське обговорення Звіту ОВД будівництва ТГАЕС. Зауваження №1.

прочитання: 3713
21.05.2021 12:32

До 24 травня включно ще можна подати до Міндовкілля свої зауваження та пропозиції стосовно Звіту про оцінку впливу на довкілля будівництва Ташлицької ГАЕС. Як це зробити написано в попередніх статтях. А зараз публікую.

Зауваження №1. На стор.441 Звіту наведена завідомо неправдива інформація про те, що «повне затоплення не нанесе збитків культурно- історичному надбанню України». Це свідчить про те, що замовник, який у шахрайський спосіб вже затопив на дві третини острів Гардовий – серцевину НПП «Бузький Гард» та Пам'ятки «1сторичний ландшафт центру Буго-Гард1всько! паланки війська Запорозького» , збирається у такий же спосіб вивести його зі складу історичної пам`ятки та затопити повністю.

Обгрунтування.

п.7 ст.5 Закону (1) говорить, що протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, громадськість може надати … уповноваженому центральному органу зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Після оприлюднення повідомлення про плановану діяльність у квітні 2018 року поступила пропозиція за №19.2 (стор.440) Звіту: «п.1.1 Статті 1 Закону (1) визначає термін вплив на довкілля як будь-які наслідки планованої діяльності для довкілля, в тому числі наслідки для ... ландшафту, природних територій та об’єктів, історичних пам’яток...

Внаслідок планової діяльності буде зруйновано об’єкт культурної спадщини «Історичний ландшафт центру Буго-Гардівської паланки Війська Запопорожського», який має виняткову історичну цінність. Особливо на фоні зазіхань Росії на землі півдня України, як на “исконно русские земли”.

Цьому об’єкту культурної спадщини було надано статус пам’ятки національного значення ( охоронний номер 140001 - Н) Постановою №928 Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. (Перелік пам’яток ...).

Таким чином, планова діяльність порушує :

Конституцію України (2) (ст.54 ...Культурна спадщина охороняється законом. Держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність).

Закон України «Про охорону культурної спадщини» “(3).

Європейську, Бернську, Боннську, Оргуську ландшафтні конвенції , що негативно впливає на процес євроінтеграції України»

У загальному висновку аналізу порушених Законів України та її міжнародних забов`язань цієї пропозиції написано: Пропоную відхилити планову діяльність «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС у складі гідроагрегатів 3-6 з поетапним підвищенням нормального підпірного рівня (НПР) Олександрівського водосховища на р. Південний Буг до позначки +20,7 м.». як таку, що не вписується у правове поле України та її міжнародних забов`язань (стор.445).

п.10 ст.5 Закону (1) говорить, що Суб’єкт господарювання при підготовці звіту з оцінки впливу на довкілля враховує повністю, враховує частково або обґрунтовано відхиляє зауваження і пропозиції громадськості, надані в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Згадана пропозиція висунула звинувачення, яке унеможливлює проведення планованої діяльності із-за порушення діючого законодавства. Для того, щоб проводити плановану діяльністю замовник повинен був довести, що всі звинувачення є хибними.

Чи довів він це у Звіті?

На стор.441 Звіту написано: «Пам'ятка «1сторичний ландшафт центру Буго-Гард1всько! паланки Вшська Запорозько- го» дійсно входить до Перел1ку об'екпв культурно! спадщини національного значения, яку внесено до Державного реестру нерухомих пам'яток Укршни, наведеного у додатку до поста­нови КМУ від 3 вересня 2009 року No 928 «Про занесення об'екпв культурно! спадщини на­щонального значения до Державного реестру нерухомих пам'яток України». Даному об'екту присвоено охоронний номер 140001 - Н.

В той же самий час, в розпорядженні ВП ЮУ АЕС відсутній інвентарний опис даного об'екту з прив'язкою його ОР8-координат на м1сцевосп.З'ясування питания, чи розташований він в зоні затоплення, підлягае окремому вивчен- ню вузькопрофільними фах1вцями-землевпорядниками...

В науковш дов1дц1 «Локал1защя та 1сторико-природниче значения остров1в Клепаний та Великий» надашй Миколшвським крезнавчим музеем зазначено, що внаслідок підняття р1вня Олександр1вського водосховища до р1вня 16,00 м остр1в Клепаний, він же Гардовий, опинив- ся на дв1 третини під водою, а його надводна частина втратила свій культурний шар внаслідок сезонних кригоход1в. Слід в1дзначити, що значна частина острова завжди затоплювалась при проходженні паводків 5 % и 1 % забезпеченосп - до позначок 16-18 м при найвищій поз- начці острова б1ля 19 м.

Таким чином, його повне затоплення не нанесе збитків культурно- історичному надбанню України ... Планована д1яльшсть відповідае законодавству України. Проект пройшов ДП «Укрдержбудекспертизу» No 00-1188-17/ПБ (00-2099-16/ПБ) від 29.09.17 р.».

Оце і всі аргументи проти звинуваченні у порушенні:

 1. Конституції України (2) (ст.54 ...Культурна спадщина охороняється законом. Держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність).
 2. Закон України «Про охорону культурної спадщини» “(3).
 3. Європейську, Бернську, Боннську, Оргуську ландшафтні конвенції , що негативно впливає на процес євроінтеграції України»

Що показує аналіз аргументів замовника?

 1. «Пам'ятка «1сторичний ландшафт центру Буго-Гард1всько! паланки війська Запорозько- го» дійсно входить до Перел1ку об'екпв культурно! спадщини національного значения, яку внесено до Державного реестру нерухомих пам'яток Укршни, наведеного у додатку до поста­нови КМУ від 3 вересня 2009 року No 928 «Про занесення об'екпв культурно! спадщини на­щонального значения до Державного реестру нерухомих пам'яток України». Даному об'екту присвоено охоронний номер 140001 – Н».

Тобто, замовник планованої діяльності визнає факт наявності пам`ятки і її національне значення.

 1. «В той же самий час, в розпорядженні ВП ЮУ АЕС відсутній інвентарний опис даного об'екту з прив'язкою його ОР8-координат на м1сцевості. З'ясування питання, чи розташований він в зоні затоплення, підлягає окремому вивченню вузькопрофільними фах1вцями-землевпорядниками».

Цей аргумент є суто маніпулятивним, нічого не доводить та свідчить про те, що замовник при підготовці Звіту порушив п.10 ст.5 Закону (1), який говорить, що суб’єкт господарювання при підготовці звіту з оцінки впливу на довкілля забов`язаний включити до обсягу досліджень пропозицію громадськості, надану в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Але замість включення до обсягу досліджень та їх проведення при підготовці Звіту, замовник пише : «З'ясування питання, чи розташований він в зоні затоплення, підлягає окремому вивченню вузькопрофільними фах1вцями-землевпорядниками». Хто це повинен робити крім замовника?

А чи є взагалі потреба у «ОР8-координат на м1сцевості»?

«В науковій дов1дц1 «Локал1защя та 1сторико-природниче значения остров1в Клепаний та Великий» наданій Миколшвським крезнавчим музеем зазначено, що внаслідок підняття р1вня Олександр1вського водосховища до р1вня 16,00 м остр1в Клепаний, він же Гардовий, опинив- ся на дв1 третини під водою, а його надводна частина втратила свій культурний шар внаслідок сезонних кригоход1в. Слід в1дзначити, що значна частина острова завжди затоплювалась при проходженні паводків 5 % и 1 % забезпеченосп - до позначок 16-18 м при найвищій поз- начці острова б1ля 19 м. Таким чином, його повне затоплення не нанесе збитків культурно- історичному надбанню України..."

 1. Цей запис у Звіті свідчить про те, що:- у замовника і без додаткових досліджень немає ніяких сумнівів щодо того, де розташований острів Гардовий.. Замовник визнає, що острів Гардовий - серцевину НПП «Бузький Гард» та Пам'ятки «1сторичний ландшафт центру Буго-Гард1всько! паланки війська Запорозького», вже на дві третини замовником затоплено. І острів буде затоплено повністю при здійсненні планованої діяльності.

І ніяких фахівців- землевпорядників з їхніми ОР8-координат для цього замовнику не знадобилося. Більше того, останнє ствердження : «…його повне затоплення не нанесе збитків культурно- історичному надбанню України ..» свідчить про те, що замовник, який у шахрайський спосіб вже затопив на дві третини о. Гардовий, збирається у такий же спосіб вивести його зі складу історичної пам`ятки та затопити повністю. Пам'ятка «1сторичний ландшафт центру Буго-Гард1всько! паланки війська Запорозького» є пам'яткою національного значення. Але замість довідок інститутів історії та археології НАН України замовник домовляється з місцевим краєзнавчим музеєм. Псевдонаукову довідку з проплаченим висновком складав, скоріш за все, сам замовник, а Миколаївський крезнавчий музей тільки підписав її з корупційними ознаками. Фахівці не можуть не знати, що в Реєстрі пам'яток національного значення (2) наводиться наступна інформація: «Історичний ландшафт центру Буго-Гардівської паланки Війська Запорозького» є пам'яткою ландшафту, історії, археології. Тобто, навіть вже підтоплений острів Гард міг втратити внаслідок протизаконного підтоплення тільки свою археологічну цінність, не втративши своєї цінності як пам'ятка ландшафту та історії.

Таким чином, ствердження «…його повне затоплення не нанесе збитків культурно- історичному надбанню України ..» є завідомо непрвдимим, заказним та антиукраїнським.

Згідно п.1 статті 6 Закону (1) «Суб’єкт господарювання забезпечує підготовку звіту з оцінки впливу на довкілля і несе відповідальність за достовірність наведеної у звіті інформації згідно з законодавством». Тому є доцільним ініціювати звернення до інститутів археології та історії НАНУ для перевірки достовірності інформації, наданої Миколаївським крезнавчим музеем, та притягти винних до відповідальності.

У п.1.2 НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ № 158 від 11.03.2013 Про затвердження Порядку обліку об'єктів культурної спадщини написано: "територія пам’ятки - земельна ділянка, на якій розташована пам’ятка і яка пов’язана з нею історично і функціонально та забезпечує її збереження і функціонування як об’єкта культурної спадщини;"

Тобто, без додаткових досліджень фахівців-землевпорядників та «ОР8-координат на м1сцевості» цілком очевидно, що внаслідок планованої діяльності буде затоплена частина території пам`ятки, яка має особливу цінність – острів Гардовий. Тобто, планована діяльність має бути відхилена як така, що не вписується у правове поле України.

Це підтверджує і довідка, яка надана інститутом історії України (Додаток 2)

«Бугогардівська паланка існувала з 1734 до 1775 року в межах Нової (Покровсккої) Січі й розташовувалася в т.ч. і в межах ріки Південний Буг. На її території існувало близько 400 козацьких зимівників. Центром наланки був Гард, в якому перебувала паланкова старшина та гарнізон прикордонної сторожі… Сьогодні на місці Бугогардівської наланки, у долині Південного Бугу, збереглися автентичні краєвиди доби XVII - XVIII ст. Народна пам’ять також зберегла назви скель "Брама”, “Сова”, “Пугач", які й до цього часу охороняють історичні місця українського козацтва. Пороги на р. Південний Буг символізують спадкоємність різних періодів нашої історії і є невичерпним джерелом для виховання молодого покоління українців у дусі патріотизму га любові до рідної землі… Таким чином, територія долини ріки Південний Буг і його русло з островами у районі розташування Південно-Української АЕС і Ташлицької ГАЕС, на якій протягом XVIII століття знаходилася Бугогардівська палаика Війська Запорозького Низового, має історико-культурне значення для України»

За паспортом пам`ятки «1сторичний ландшафт центру Буго-Гард1вської паланки війська Запорозького» ( М. Біляшівський, М.Товайло, В.Ленченко, Р.Осадчий, 2006 рік їз доповненнями Миколи Товкайло 2017 рік) надрукована карта розташування пам’ятки «1сторичний ландшафт центру Буго-Гард1всько! паланки війська Запорозького» з переліком та місцем розташування історичних пам`яток (Додаток 1)

У самому Звіті на стор. 537 розміщено СХЕМУ РОЗТАШУВАННЯ ОСНОВНИХ ПАМ’ЯТОК У ХВОСТОВ1Й ЧАСТНІ ОЛЕКСАНДР1ВСБКОГО ВОДОСХОВИЩА, на якій у масштабі нанесені пам`ятки, які попадають у зону затоплення.

Згідно довідки 07.09.2017 р. №95 ДЕРЖАВНОЇ ІНСПЕКЦІЇ ПО ОХОРОНІ ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРИВ МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (Додаток 3), Територія, що підлягає затопленню внаслідок підняття рівня води в Олександрівському водосховищі, входить до складу пам’ятки національного значення «Історичний ландшафт центру Буго-Гардівської паланки Війська Запорізького», яка перебуває в Державному реєстрі нерухомих пам’яток України згідно постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.09. № 928.

Відповідно до облікової документації (паспорту), до складу пам’ятки входять 24 об’єкти. За попередніми оцінками інспекції, 10 об’єктів можуть бути пошкоджені або втрачені внаслідок підняття рівня води Олександрівському водосховищі до рівня 20,7 м (перелік об’єктів додається).

Тобто історики і археологи України вже визначилися з межами пам`ятки, кількістю та місцем розташування її окремих об`єків. І без «вузькопрофільними фах1вцями-землевпорядниками» та заробітчанами з Миколаївського краезнавчого музею. Які явно є вузькопрофільними спеціалістами і не здатні давати фахову оцінку пам`ятці національного рівня «Історичний ландшафт центру Буго-Гард1всько! паланки війська Запорозького»

Ще одна наукова публікація з фотографіями , яка підтверджує місце розташування о. Гардовий та археологічну цінність прилеглої до нього території - (3) :

«Пам’ятка розташовується на правому березі Південного Бугу на відстані 2,5 км на південь від с. Богданівка Доманівського р­ну Мико­лаївської обл., навпроти скелі Пугач і Клепа­ного (історична назва — Ґардового) острова, яким завершується один з найбільших на Пів­денному Бузі порогів. Вона розташована в нижній частині клинуватого схилу (так зв. «ґар­дового клину»), обмеженого двома байрачни­ми балками зі струмками, на краю терасоподіб­ного уступу правого берега ріки,…»

«…З утворенням Олександрів­ського водосховища рівень води навпроти Ґар­ду піднявся на 3 м і тепер доходить до підніжжя тераси, досягаючи відмітки близько 15 м. Част­ково підмитий річкою уступ має вигляд похилої до берега площадки, довжина якої від берего­

вого краю до підніжжя скелі становить близько75 м; ширина в середній частині — 65 м (рис. 1) 2). Поверхня тераси задернована. Сучасні жи­телі с. Богданівка називають це місце Сокурі, з наголосом на останньому складі»

Посилання на те, що Проект пройшов ДП «Укрдержбудекспертизу» No 00-1188-17/ПБ (00-2099-16/ПБ) від 29.09.17 р. не є коректним. Тому, що факт наявності Укрдержбудекспертизи не є доказом того, що діяльність вписується в правове поле України. А процедура отримання дозволу на плановану діяльність повинна проходити згідно Закону (1).

Ствердження: «Планована д1яльність відповідае законодавству України» є голослівним, не спростовує жодного з наведених у пропозиції порушень законодавства, і не базується на жодному суттєвому доказі. А наведені аргументи є маніпулятивними та позбавленими навіть здорового глузду.

Тобто, залишається не спростованим ствердження, що планова діяльність порушує :

 1. Конституцію України (2) (ст.54 ...Культурна спадщина охороняється законом. Держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність).
 2. Закон України «Про охорону культурної спадщини» “(3).
 3. Європейську, Бернську, Боннську, Оргуську ландшафтні конвенції , що негативно впливає на процес євроінтеграції України» і має бути відхилена.

Посилання.

 1. Закон України Про оцінку впливу на довкілля https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#Text
 2. http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245365203&cat_id=244910406 Реєстр пам'яток національного значення
 3. http://irbis-nbuv.gov.ua/.../irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe... Гард – могильник маріупольського типу на Південному Бузі, М.Т.Товкайло, В.М.Фоменко, 2015, 18 ISSN 0235-3490. Археологія, 2015, № 2

Додатки.

 1. Карта розташування пам’ятки «1сторичний ландшафт центру Буго-Гард1всько! паланки війська Запорозького» з переліком історичних пам`яток та місцем їх розташування.
 2. Довідка, надана інститутом історії України
 3. Довідка 07.09.2017 р. №95 ДЕРЖАВНОЇ ІНСПЕКЦІЇ ПО ОХОРОНІ ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРИ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Блоги
Сергей Колесников

Глава Вознесенской экологической ассоциации «Зеленый мир»


Нова психічна атака аесівців
Така радість, така радість … Запустили ТГАЕС-3
Зроблено черговий крок до знищення природи та населення нижнього Побужжя
ЗВЕРНЕННЯ щодо Проекту Закону «Про систему громадського здоров’я» за номером 4142 від 22.09.2020
Останнє покоління, яке ще може врятувати Землю
Громадське обговорення Звіту ОВД будівництва ТГАЕС. Зауваження №1.
Громадське обговорення Звіту ОВД будівництва ТГАЕС. Пропозиція №7
Громадське обговорення Звіту ОВД будівництва ТГАЕС. Пропозиція №6
Громадське обговорення Звіту ОВД будівництва ТГАЕС. Пропозиція №5
Громадське обговорення Звіту ОВД будівництва ТГАЕС. Пропозиція №4
Громадське обговорення Звіту ОВД будівництва ТГАЕС - Пропозиція №3
Громадське обговорення Звіту ОВД будівництва ТГАЕС - Пропозиція №2
Будівництво Ташл. ГАЕС: Геноцид чи «беспредел»?
Глобальний кліматичний страйк
Примусове щеплення від коронавірусу