Хто може бути мобілізований та хто не підлягає мобілізації! Консультують спеціалісти факультету морського права НУК

перегляди: 19690
15.06.2022 07:00

Перелік військовозобов'язаних, які не підлягають мобілізації та не можуть бути покликані, є вичерпним та закріплений у ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Військовообов'язкових осіб, які не можуть бути мобілізовані, можна поділити на такі групи:

Перша група – заброньовані на період мобілізації та воєнний час працівники за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами та організаціями;

Друга група – військовозобов'язані, які визнані особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на строк до шести місяців (з подальшим проходженням військово-лікарської комісії);

Третя група – військовозобов'язані на утриманні яких перебувають: троє та більше дітей віком до 18 років; повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І або ІІ групи;

Четверта група - військовозобов'язані, що самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

П'ята група - військовозобов'язані, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми або дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду; які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I або II групи; жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, тяжкі психичні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня; у порядку та за формою, встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, але якою не встановлено інвалідність;

Шоста група - усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років, опікуни особи з інвалідністю, визнаною судом недієздатною; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю І групи; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

Сьома група - жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) та чоловіка (дружину), що проходить військову службу по одному з видів військової служби; жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули чи зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції.

Восьма група – народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим; працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, податкової міліції, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорони України.

Дев'ята група - претенденти на професійну вищу та передвищу освіту, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти; наукові та науково-педагогічні працівники установ вищої та професійної вищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, та педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, за умови, що вони працюють відповідно у вищій або професійній вищій освіті, наукових установах та організаціях, закладах загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки.

Ви можете вступити на бакалаврат, магістратуру або аспірантуру факультету морського права Національного університету імені адмірала Макарова як на денну, так і заочну форму навчання.

Консультації щодо особливостей прийому на навчання у 2022 році надаються за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 3, каб. 240, тел. 093 73 09 7 09 (Viber, Telegram, Whatsapp), та на сторінці у Facebook.


Матеріал для публікації надано факультетом морського права НУК імені адмірала Макарова та розміщено на договірних умовах

Фотофакт