Який він, середньостатистичний миколаївський безробітний?

Читають: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1151 }}Коментарів:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(690)         

Фахівці Миколаївської обласної служби зайнятості підвели підсумки соціологічного дослідження, яке проводилося впродовж червня, - серпня цього року з метою вивчення портрета безробітних, які знаходяться на обліку в центрах зайнятості області більше трьох місяців. У дослідженні взяли участь 769 чоловік.

На підставі отриманих даних можна скласти сьогоднішній портрет миколаївського безробітного.

У службу зайнятості звертаються люди, які бажають працювати або змінити місце роботи, працевлаштуватися за сумісництвом або у вільний від навчання час. Серед безробітних більшість складають жінки(57,2%). На сьогодні на обліку в службі зайнятості знаходяться в основному громадяни, які мають стаж роботи не менше п'яти років(таких більше 67%).

Аналіз за віком

Найбільш поширена вікова група серед безробітних - від 20 до 30 років(27,4 %). Друге місце займають безробітні від 40 до 50 років, третє - від 30 до 40 років. Слід зазначити, що в 2007 році вік більшості безробітних складав від 36 до 45 років, а сьогодні - від 20 до 30 років. З цього видно, що безробіття досить сильно "помолодшало".

Рівень освіти

Професійно - технічну освіту мають 38,1% опитаних

вища освіта - 31,9%

повне середнє - 19,2% безробітних.

базова середня освіта у 9,1% безробітних

дві вищі освіти - у 1,7% чоловік.

Покваліфікації

Серед опитаних безробітних найбільше бухгалтерів(8,8%), представників будівельних професій(7,7%), інженерів(7,1%), водіїв(6,9%), учителів(6,9%), кухарів(6,4%), продавців(3,9%), трактористів - механізатори(3,6%), економістів(3,3%), також досить багато електромонтерів, механіків, агрономів, технологів, слюсарів, шваль, фінансистів, зоотехніків.

Тривалість перебування на обліку

Основна частина(57%) респондентів знаходяться на обліку від 6 до 12 месяцов

34% - від 3 до 6 місяців

більше 5% безробітних стоять на обліку від 1 до 2 - х років

3,3% безробітних - більш ніж 2 роки.

Причини звільненняз останнього місця роботи

Скорочення штату на підприємстві - 32,3%.

Незадоволення зарплатою - 17,2%.

Ліквідація підприємства - 12,1%.

Погіршення стану здоров'я - 11,9%.

Несприятливий психологічний клімат в колективі - 6,3%.

Серед інших причин: закінчення терміну договору, бажання змінити професію, відсутність перспектив зростання і т. п.

Мета звернення до центру зайнятості

Більше 76% респондентів планують, в першу чергу, працевлаштуватися.

30% - отримати матеріальну допомогу.

Для отримання соціальної допомоги як малозабезпечені звернулися в центр зайнятості 6,7% опитаних.

Які послуги отримують безробітні в центрах зайнятості

В процесі аналізу результатів дослідження було виявлене, що

більше ніж 77% респондентів, в першу чергу, отримують інформацію про вакансії

77,1% взяли участь в семінарах з техніки пошуку роботи

28% - отримали консультацію по вибору професії відповідно до здібностей і інтересів

24,5% - отримали психологічну допомогу(взяли участь в семінарах, психологічних тренінгах)

більше 23% чоловік отримали інформацію по відкриттю власної справи

майже 6% пройшли навчання, перенавчання або підвищення кваліфікації.

Процес пошуку роботи

Майже 74% респондентів мають свій план самостійного пошуку роботи.

Більше половини опитаних(56%) отримали допомогу фахівців центру зайнятості в процесі складання плану пошуку роботи.

Майже 44% респондентів самі розробили свої індивідуальні плани пошуку роботи.

Основні пункти плану - залучення до пошуку роботи рідних, близьких і родичів(67,3%); пошук вакансій в ЗМІ(60,6%); відвідування працедавців(47,6%); телефонування працедавцям(11,1%); складання резюме(6,5%), розсилка резюме представникам підприємств, організацій і установ(5%), і т. п.

Під час опитування безробітні визначили причини, якізаважаютьуспішно працевлаштуватися

Унешние:відсутність роботиза фахом - 51,5%, низька заробітна плата по наявних вакансіях - 33,1%, місце роботи знаходиться далеко від місця проживання - 23,5%, стан здоров'я - 13,3%, дискримінація за віком, підлозі або сімейному стану з боку працедавця - 12,9% і т. п.

Внутрішні: бажання працювати лишепо наявною професією - 35,7%, невідповідність рівня професійних знань, умінь і навичок вимогам працедавців - 17,3%, невпевненість у власних силах - 10,8%, відчуття тривоги в ситуації невизначеності - 8,5%, невпевненість в правильності вибору професії(спеціальності) - 5%, недооцінка власних можливостей - 4,9%, відсутність наполегливості, активності в пошуку роботи - 4,6% і т. п.

Для того, щоб в короткі терміни успішно трудоустраиться 73% опитаних стежать за оголошеннями в ЗМІ, більше 23% звертаються до альтернативних агентств по працевлаштуванню, майже 16% респондентів ще не визначилися з подальшими планами, 5% безробітних намагаються почати власну підприємницьку діяльність, понад 4% планують проходити професійне навчання або підвищення кваліфікації.

Основні джерела доходів осіб, які знаходяться на обліку - допомога родичів - 46%, присадибне господарство - 29,6%, соціальні виплати - 22,8%, випадкові заробітки - 21%, особисті заощадження - 16% і тому подібне

-


Комментариев: {{total}}


українськийгроші