Захист Вітчизни – конституційний обов’язок кожного громадянина

перегляди: 25613
16.01.2023 12:25

«Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України» - стаття 65 Конституції України.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону України «Про оборону України» №1932-XII від 06.12.1991 року з змінами та доповненнями від 13.12.2022 року.

Відповідно до вимог ст.17 Закону, громадяни України чоловічої статі, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком, а жіночої статі - також за відповідною фаховою підготовкою, повинні виконувати військовий обов'язок згідно із законодавством

Згідно зі ст.20 Закону, посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства та інших нормативно-правових актів у сфері оборони України, несуть визначену законом відповідальність з урахуванням бойового імунітету.

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, відповідно до ст.106 Конституції України та Закону України «Про правовий режим воєнного стану, 24.02.2022 року Президентом України видано Указ №64/2022 про введення в Україні із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 воєнного стану (діє до теперішнього часу).

Одночасно, 24.02.2022 року, Президентом України видано Указ №65/2022 про загальну мобілізацію.

Мобілізаційна підготовка та мобілізація в Україні проводиться відповідно до закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» №3543-XII від 21.10.1993 року, в редакції закону №2732-IX від 04.11.2022 року.

Відповідно до вимог ст.22 зазначеного закону, громадяни України зобов’язані з’являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки).

Громадяни, які перебувають у запасі, завчасно приписуються до військових частин для проходження військової служби у воєнний час або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу.

Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Відповідно до закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» №2232-XII від 25.03.1992, військовий обов'язок установлюється з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни, забезпечення особовим складом Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту (далі - Збройні Сили України та інші військові формування), посади в яких комплектуються військовослужбовцями.

Військовий обов’язок включає:

підготовку громадян до військової служби;

приписку до призовних дільниць;

прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу;

проходження військової служби;

виконання військового обов'язку в запасі;

проходження служби у військовому резерві;

дотримання правил військового обліку.

Виконання військового обов'язку громадянами України забезпечують державні органи, органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до законів України військові формування, підприємства, установи і організації незалежно від підпорядкування і форм власності в межах їх повноважень, передбачених законом, та районні (об'єднані районні), міські (об'єднані міські) військові комісаріати (далі - районні (міські) військові комісаріати), військові комісаріати Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також територіальні центри (в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві) та філіали (в районах та містах) комплектування військовослужбовцями за контрактом.

Таким чином, як зазначеними вище так й іншими нормативними актами, чітко визначено обов’язки громадян під час дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Невиконання зазначених обов’язків тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.

Так, до адміністративної відповідальності у вигляді накладення штрафу в розмірі від 850 грн. до 1700 грн. притягуються громадяни які:

- приписані до призовних дільниць або перебувають у запасі Збройних Сил України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України чи проходять службу у військовому резерві, але не прибули за викликом районного (об'єднаного районного), міського (районного у місті, об'єднаного міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки для оформлення військово-облікових документів (посвідчень про приписку до призовних дільниць, військових квитків, тимчасових посвідчень військовозобов'язаних), приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних та резервістів;

- не повідомили в семиденний строк про зміну: сімейного стану; стану здоров`я; адресу місця проживання (перебування); освіти; місця роботи; посади;

- в після прибуття до нового місця проживання в семиденний строк не стали на військовий облік;

- після звільнення з військової служби в п’ятиденний строк не прибули до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для взяття на військовий облік;

- після звільнення з лав (Міністерства внутрішніх справ України; Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної кримінально-виконавчої служби України; центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику) не прибули до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для взяття на військовий облік.

Крім того адміністративної відповідальності підлягають громадяни за зіпсуття або недбале зберігання призовниками, військовозобов’язаними і резервістами військово-облікових документів (посвідчень про приписку до призовних дільниць, військових квитків, тимчасових посвідчень військовозобов’язаних), яке спричинило їх втрату.

Відповідно до законодавства України, головним функціональ­ним завданням районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (далі – районні ТЦКтаСП), є забезпечення виконання законодавства з питань війсь­кового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації, яке практично реалізується шляхом контролю за виконанням вимог законодавства посадовими особами та громадянами. Кінцевим результатом цього контролю є заходи з при­тягнення до відповідальності військовозобов'язаних і посадових осіб, які перешкоджають діяльності Збройних Сил та ухиляються від виконання військового обов’язку

Згідно вимог ст.235 КУпАП справи про такі адміністративні правопорушення розглядають територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за: перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ст.114-1) та за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (ст.336).

Суспільна небезпека злочину, передбаченого ст.336 КК України, зумовлюється тим, що своєчасне та швидке проведення мобілізації є запорукою ефективного відбиття воєнного нападу на країну або виконання Україною відповідних міжнародних зобов`язань по спільній обороні від агресору. Тому ухилення від призову до лав Збройних Сил військовозобов’язаних контингентів в умовах таких, що розпочалися або передбачаються. Створює серйозну загрозу для безпеки держави у сфері оборони.

Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Стаття 12 Кримінального кодексу України встановлює, що нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п’яти років.

За таке, притягнення до кримінальної відповідальності за ст.336 КК України, не позбавляє обов`язку проходження віськової служби та засудженні за цією статтею можуть підлягати мобілізації.